Politikalarımız
Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri olarak temel amacımız

Çağdaş, kaliteli ve sağlıklı yaşamın gereği olan tüketim ürünlerinin sunumunda öncülük yapmak ve kullanımını yaygınlaştırmaktır.

Bu amaç için çalışırken;
  • Ürünlerimizin tüm üretim aşamalarında, ilgili standart ve yönetim sistemleri ile diğer yasal yükümlülüklere uymayı,
  • İnovatif yaklaşımlarla tüketici ve müşterilerimizin gereksinim ve beklentilerini karşılayarak karlılığımızı ve rekabet gücümüzü artırmayı,
  • İnsan kaynaklarının gelişimini eğitim programları ve değerlendirme süreçleri ile sürekli desteklemeyi, çalışan memnuniyeti ve bağlılığını yüksek tutmayı,
  • Tedarikçilerimiz ve diğer iş ortaklarımızla işbirlikleri oluşturmayı,
  • Toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmeyi,
  • Kalite Yönetim Sistemi'ni sürekli iyileştirmeyi ve etkinliğini sürdürmeyi,
taahhüt ederiz.


Temel Amacımız
  • Çağdaş, kaliteli ve sağlıklı yaşamın gereği olan tüketim ürünlerinin sunumunda öncülük yapmak ve kullanımını yaygınlaştırmaktır.Vizyonumuz
  • Türkiye'de kişisel bakım pazarının ilk üç oyuncusundan birisi olmak ve bu alanda yakın coğrafyada söz sahibi olmak;
  • Türkiye ev dışı tüketim pazarında bir numaralı hijyen ve temizlik tedarikçisi olmaktır
Alp Günvaran
Tüketim Ürünleri Grup Başkanı
27.02.2020
1600+ Çalışan
%66Y Kuşağı