Enerji Politikası

Bu amaç doğrultusunda faaliyetlerimizi aşağıdaki ilkeler çerçevesinde yürütmeyi taahhüt ederiz;

 

  • Enerji boyutlarımız ile ilgili yürürlükteki yasal şartlara uygun olarak faaliyetlerimizi sürdürmek,
  • Enerji Yönetim Sistemimizi ve enerji tüketimimizi gözden geçirerek sürekli iyileştirilmelerini sağlamak.
  • Enerji performans parametrelerimizi gözden geçirmek ve sürekli iyileştirmek,
  • Satın alınan makine, ekipman ve hizmet seçimlerinde enerji verimliliğini göz önünde bulundurmak,
  • Yeni ürün ve proseslerin tasarımı aşamasında enerji verimliliğini göz önünde bulundurmak,
  • Enerji Yönetim Sistemi amaç ve hedeflerinin belirlenmesi, gerçekleştirilmesi ve gözden geçirilmesi için gerekli kaynak ve bilgilerin erişilebilirliğini sağlamak,
  • Çalışanlarımızın enerji kullanım bilincini geliştirmek.

 

 

"Sürdürülebilir yaşam için enerji yönetimi hepimizin sorumluluğundadır.”

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri