ECZACIBAŞI TÜKETİM ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A. Ş. İLETİŞİM SÜRECİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.


Bu metin, internet sitemizde yer alan iletişim formu aracılığıyla işlenen kişisel verileriniz hakkında bilgiler içermektedir. 


A. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Diğer (Bulunması Halinde): Serbest metin alanlarında Şirket’e kendi isteğiniz ile ileteceğiniz kişisel verileriniz, Şirket faaliyetlerini iyileştirme ve müşteri memnuniyetine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenecektir.


B. Kişisel Verilerinizin Kimlerle ve Hangi Amaçlarla Paylaşıldığı


Kişisel verileriniz bu aydınlatma metninin “A. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri” başlığında belirtilen amaçlar ve hukuki sebeplere uygun olarak üçüncü taraflarla paylaşılmaktadır. Kişisel verilerinizin kimlerle, hangi amaçlarla paylaşıldığına ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmektedir:  


Ø  Ürün ve Hizmet Aldığımız Şirketler (Yurt İçindeki İş Ortaklarımız, Tedarikçilerimiz) Üçüncü taraflardan mal veya hizmet tedariki kapsamında veya talep, öneri, şikâyetleriniz olması halinde destek alınması. 


Ø  Yetkili Kurum ve Kuruluşlar, Hukuken Yetkili Kişiler Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi. 

Kişisel verileriniz üçüncü taraflarla paylaşılırken Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallarına uygunluk sağlanmaktadır.C. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız


Kişisel verilerinize ilişkin olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği”ne uygun şekilde uygun şekilde yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Eczacıbaşı’na daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak aşağıdaki adreslere her zaman iletebilirsiniz. 


Veri Sorumlusu: Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 

E-posta: etu-kvkk@eczacibasi.com.tr

Kep Adresi: eczacibasituketim@eczacibasituketim.hs02.kep.tr

Adres: Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Çam Pınarı Sokak Eczacıbaşı Blok No:3 İç Kapı No:1 Beykoz 34805, İstanbul


Kanun kapsamındaki haklarınıza yönelik başvurularınızı bizlerle paylaşırken www.eczacibasituketim.com/uploads/basvuruFormu.pdf adresinde bulunan İlgili Kişi Başvuru Formundan yararlanabilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.