ECZACIBAŞI TÜKETİM ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. ELEKTRONİK TİCARİ İLETİ (“ETK”) SÜRECİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.


Bu metin işbu internet sitesi (“Site”) üzerinden onay vermeniz halinde ticari elektronik ileti gönderimleri kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında bilgiler içermektedir. 


A. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri 

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından ticari elektronik ileti gönderimleri kapsamında Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde Şirket’imiz tarafından işlenmektedir.


Aşağıdaki tabloda, hangi kişisel verilerinizin, hangi amaçlarla ve hangi hukuki sebeplere dayalı olarak işlendiği belirtilmektedir:

B. Kişisel Verilerinizin Kimlerle ve Hangi Amaçlarla Paylaşıldığı

Kişisel verileriniz bu aydınlatma metninin “A. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri” başlığında belirtilen amaçlar ve hukuki sebeplere uygun olarak üçüncü taraflarla paylaşılmaktadır. Kişisel verilerinizin kimlerle, hangi amaçlarla paylaşıldığına ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmektedir:  


Ø  Ürün ve Hizmet Aldığımız Şirketler (İş Ortaklarımız, Tedarikçilerimiz) ➭ Üçüncü taraflardan mal veya hizmet tedariki kapsamında veya talep, öneri, şikâyetleriniz olması halinde destek alınması. 


Ø  Yetkili Kurum ve Kuruluşlar, Hukuken Yetkili Kişiler ➭ Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi. 


Kişisel verileriniz üçüncü taraflarla paylaşılırken Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallarına uygunluk sağlanmaktadır.


C. Kişisel Verilerinizin Hangi Yöntemlerle Toplandığı

Kişisel verileriniz e-posta ve telefon iletişim kanalları ile Site üzerinden otomatik ve kısmen otomatik yöntemlerle toplanmaktadır. 


D. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kişisel verilerinize ilişkin olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği”ne uygun şekilde yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Eczacıbaşı’na daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak aşağıdaki adreslere her zaman iletebilirsiniz. 


Veri Sorumlusu: Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 

E-posta: etu-kvkk@eczacibasi.com.tr

Kep Adresi: eczacibasituketim@eczacibasituketim.hs02.kep.tr

Adres: Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Çam Pınarı Sokak Eczacıbaşı Blok No:3 İç Kapı No:1 Beykoz 34805, İstanbul


Kanun kapsamındaki haklarınıza yönelik başvurularınızı bizlerle paylaşırken www.eczacibasituketim.com/uploads/basvuruFormu.pdf  adresinde bulunan İlgili Kişi Başvuru Formundan yararlanabilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.