Bilgi Güvenliği Politikası

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri kurumsal ve kişisel bilgiyi kritik bir varlık olarak tanımlamaktadır. Kuruluşumuz, bilgi varlıklarımızın gizlilik, bütünlük ve erişebilirlik özelliklerinin korunması ve risklerin kabul edilebilir seviyelerde tutulması amacıyla Bilgi Güvenliği Politikası oluşturmuştur.


Kuruluşumuz Bilgi Güvenliği Politikası’nın uygulanması ile, yasal zorunluluklara uymayı, üçüncü taraflarlar (iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler, kamu kuruluşları) ile yapılan sözleşmelerde yer alan şartları karşılamayı, iş faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamayı, güvenlik olaylarından doğan her türlü zararı en aza indirmeyi, bilgi güvenliği gereksinimlerini yerine getirmeyi hedeflemiş ve ilgili taraflara taahhüt etmiştir.


ISO/IEC 27001 standartları doğrultusunda tesis edilmiş Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile, ilgili süreçlerimizin dokümante edilmesi, ölçülmesi ve sürekli iyileştirilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca, bilgi varlıklarına yönelik risklerin yönetilmesi, bilgi güvenliği farkındalığının ve yetkinliğinin artırılması amacıyla faaliyetlerimizi diğer yönetim sistemleri ile bütünleşik bir şekilde yürütmekteyiz.


Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri