İSG Politikası

İş Sağlığı ve Güvenliği’nde temel amacımız, Eczacıbaşı Topluluğu Sürdürülebilir Kalkınma hedef ve ilkelerini göz önünde bulundurarak, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının yaşanmadığı örnek bir kuruluş olmaktır.

 

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri olarak bu amaca ulaşmak üzere;

  • İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki tüm yasal şartlar ve diğer şartlara uymayı,
  • Mevzuat gereklilikleri ötesinde teknolojik ve sektörel yenilikleri de dikkate alarak çalışan, müşteri beklentilerini karşılayacak sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi sağlamayı,
  • Faaliyetleri sırasında iş kazası meydana gelmemesi ve meslek hastalıklarının yaşanmaması için çalışmaları planlamayı ve sürekli geliştirmeyi,
  • Kurduğu İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kuruluşun amacına, büyüklüğüne uygun hale getirmeyi, bağlamla ilgili tüm hususları bu anlamda değerlendirmeyi,
  • Tüm çalışanlarına sağlıklı ve güvenli ortam sağlamak amacıyla; proaktif yaklaşımla İSG risk ve fırsatlarını değerlendirerek, tehlikeleri kaynağında yok etmeyi veya riskleri azaltmak üzere çalışmalarda bulunmayı, gerekli önlemleri planlama, uygulama, geliştirme ve sürekli iyileştirmeyi,
  • Tüm çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliğine yönelik bireysel sorumluluk bilinci, farkındalık ve yetkinlik kazandırmak ve iş sağlığı ve güvenliği kültürünü yaymak üzere eğitim vermeyi, gerekli kaynakların temin edilmesini,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi uygulamaları kapsamında tüm çalışanları ve çalışan temsilcilerini bilgilendirerek, görüş ve önerilerini almayı, sürekli sisteme aktif katılımlarını sağlamayı,
  • İSG hedeflerine ulaşmak üzere performans kriterlerini oluşturmayı ve izlemeyi görevimiz olarak taahhüt ediyoruz.

 

 

"TÜM İŞ KAZALARI ÖNLENEBİLİR"

"İŞ GÜVENLİĞİ HEPİMİZİN ÖNCELİĞİDİR"

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri