Çevre Politikası

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri olarak temel amacımız;

Çağdaş kaliteli ve sağlıklı yaşamın gereği olan tüketim ürünlerinin sunumunda öncülük yapmak ve kullanımını yaygınlaştırmaktır.

 

Bu amaç için çalışırken,

 

  • Çevre Yönetim sistemimizin etkinliğini ve çevre performansımızı Eczacıbaşı Topluluğu Sürdürülebilir Kalkınma hedef ve ilkelerini göz önünde bulundurarak sürekli geliştirmeyi,
  • Çevre Yönetim Sistemi ile ilgili uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmeyi,
  • Ürünlerimizin tasarım ve üretim sürecinden tüketim sürecine kadar tüm aşamalarda çevre kirliliğine sebep olabilecek etkenleri kaynağında azaltılması, yeniden kullanımı, geri kazanımı ya da bertaraf edilmesi yöntemleriyle en aza indirmeyi,
  • Mevcut proseslerin iyileştirilmesi amacıyla yapılan ekipman seçimlerinde ve yeni yatırımlarda sürdürülebilirlik ilkesini göz önünde bulundurmayı,
  • Çalışanlarımızın çevre koruma bilincini ve duyarlılığını geliştirmeyi,

 

taahhüt ederiz.

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri